Privatlivspolitik

Her kan du læse om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit køb på Sharkgaming.dk.

I det følgende anvendes begrebet digital adfærd, som bl.a. omfatter din adfærd på sharkgaming.dk, herunder hvad du klikker på, hvilke varer du kigger på mv. Din digitale adfærd indsamles via cookies. Du kan læse privatlivspolitikken for cookies her.

I det følgende anvendes begrebet købshistorik, som omfatter hvad du har købt, og hvornår købet er foretaget (”Købshistorik”).
Du kan finde handelsbetingelser for køb på webshoppen her.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Shark Gaming Systems A/S
CVR-nr. 34453780
Naverland 6
2600 Glostrup
www.sharkgaming.dk

Du kan kontakte os på: https://sharkgaming.zendesk.com/hc/da/articles/9609164347026-Kontakt

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 1. Oprettelse og administration af din SharkGaming bruger, herunder gennemførelse af dine køb via vores hjemmeside og levering af dine varer
 2. Videregivelse af oplysninger til fragtmænd med henblik på levering af dine varer
 3. Forbedring og udvikling af vores hjemmeside, tjenester og produkter, herunder via udarbejdelse af statistik i anonymiseret form
 4. Udsendelse af servicemeddelelser, markeds-, tilfredsheds-, og kundeundersøgelser samt opfordringer til brugeranmeldelser
 5. Sikring af overholdelse af vilkår og betingelser, herunder at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende
 6. Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen, herunder i forhold til bogføring

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Ad. 1. Vores indgåelse af aftale med dig om oprettelse og administration af din bruger, herunder aftale om køb af varer via vores hjemmeside, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(b)
 • Ad. 2. Vores indgåelse af aftale med dig om levering af dine varer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(b)
 • Ad. 3. Vores legitime interesse i at kunne forbedre og udvikle vores hjemmeside, tjenester og produkter, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad. 4. Vores legitime interesse i at kunne lave undersøgelser mm., jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad. 5. Vores legitime interesse i at sikre overholdelse af vilkår og betingelser, herunder at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad. 6. Vores retlige forpligtelse til at overholde lovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(c)

Hvis du logger på med en SharkGaming Profil, behandler vi også til følgende formål

 1. Deling af oplysninger om din SharkGaming bruger med din SharkGaming Profil til de behandlingsformål, som fremgår af profilens privatlivspolitik
 • Herunder til brug for annoncering på digitale medier

Retsgrundlaget for denne behandling følger af:

 • Ad. 7. Vores legitime interesse i at kunne dele dine personoplysninger med din SharkGaming Profil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)

3. Kategorier af personoplysninger

Personoplysninger, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

 • Navn, adresse og kontaktoplysninger
 • Andre oplysninger om dig til brug for din SharkGaming bruger, herunder oplysninger om din købshistorik, ordreoversigt, leveringssted og -tidspunkt, mest købte varer mv.
 • Oplysninger om din Digitale Adfærd indsamlet via cookies

Hvis du logger på med din SharkGaming Profil, vil følgende oplysninger blive behandlet:

 • Oplysninger tilhørende din SharkGaming Profil, dvs. loginoplysninger (mailadresse og kodeord)

Når du anvender et betalingskort på sharkgaming.dk, får QuickPay og Clearhaus adgang til dine betalingskortoplysninger. 

4. Kategorier af modtagere

Vi kan efter omstændighederne overføre dine personoplysninger til følgende modtagere som led i opfyldelsen af ovenstående formål:

 • Videregivelse til fragtmænd i forbindelse med levering af dine varer
 • Overladelse til IT-leverandører som led i drift og support
 • Personoplysninger kan videregives til tredjeparter i videre omfang, f.eks. hvis dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav eller ved videregivelse til politi, domstole, advokat og revisor

 

5. Overførsel til modtagere i lande udenfor EU/EØS

Vi anvender følgende leverandører, som kan medføre overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS:

 • Microsoft Corporation: Har hovedsæde i USA
 • Google LLC: Har hovedsæde i USA, og der kan ske overførsel til Indien.
 • Trustpilot A/S: der kan ske overførsel til USA og Australien
 • Facebook: Har hovedsæde i USA


Overførselsgrundlaget er:

Alle data behandlere listet ovenfor anvender standardkontraktbestemmelser som overførselsgrundlag, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til vores formål med behandlingen.

Vi har følgende opbevaringsperioder:

 • Vi opbevarer kvitteringer for dine køb i op til 72 måneder i henhold til bogføringslovgivningen

Følgende oplysninger opbevares i din SharkGaming Profil og slettes i henhold til Privatlivspolitikken for SharkGaming Profilen:

 • Din digitale adfærd
 • Dit unikke-ID
 • Din købshistorik
 • Dokumentation for din accept af vores vilkår, betingelser, privatlivspolitikker mv.

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Vil du gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os her.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15.

2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 16.

3. Ret til sletning

I en række tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 17.

4. Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til udelukkende opbevaring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 18.

5. Ret til indsigelse

Hvis du har en særlig grund, har du ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Herudover har du ret til, uden begrundelse, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder målretning jf. databeskyttelsesforordningens art. 21.

6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 20.

7. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

7. Ændringer

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen og versionsnummeret i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside www.sharkgaming.dk.

Hvis der sker væsentlige ændringer i vores privatlivspolitik, vil du blive orienteret herom via en servicemail.